selvsalg boligadvokat københavn

Selvsalg – Solgt – Hvad så?

Anne Schack Petersen Rådgivning boligsalg, Selvsalg

selvsalg boligadvokat i københavn

Ønsker du at sælge din ejerlejlighed, villa, sommerhus eller anden fast ejendom er der mange muligheder for selv at finde en køber. En af de metoder, der benyttes mest, er at markedsføre ejendommen på internettet. Der findes flere online portaler til selvsalg, der giver nem adgang til al det praktiske, og senest har bankerne åbnet nye boligsites, der forsøger at ændre måden, der normalt handles bolig på. Nogle benytter Facebook eller andre sociale medier, og laver et opslag som deles via netværket.

Når køber er fundet, pris og overtagelsesdato forhandlet på plads, er der i dag kutyme for, at sælger sørger for udarbejdelse af købsaftale med bilag, hvorefter denne fremlægges til køber og dennes rådgivers til gennemgang og godkendelse.

I handler hvor der ikke er benyttet en ejendomsmægler er der ikke formkrav til købsaftalen. Imidlertid er det vigtigt at få udarbejdet en købsaftale, der fastlægger alle vilkårene for handlen, så aftalen søger at regulere alle situationer i forholdet mellem køber og sælger. Når du som sælger udarbejder købsaftalen er det endvidere vigtigt, at der ikke er uklarheder, idet den der har forfattet aftalen typisk må bære risikoen for uklarheder i aftalen. En mangelfuld købsaftale kan hurtigt blive en bekostelig affære for sælger.

Der er mange forhold som sælger bør afklare. Aftalen skal indeholde oplysninger om ejendommen, overtagelsesdagen, kontantprisen, tilbehør, ejendommens fysiske forhold, forsikring, oplysninger om offentlig ejendomsvurdering og ejendomsværdiskat, gæld uden for købesummen, overtagelse, aflevering og risikoovergang, servitutter, handelsomkostninger og vederlag, refusionsopgørelse, frister, berigtigelse og rådgivning, garantistillelse og deponering af købesum, anvendelse af den deponerede købesum, frigivelse, misligholdelse m.v.

Udover selve aftalen bør købsaftalen suppleres af forskellige dokumenter, således at handlen bliver belyst bedst muligt. Hvilken slags dokumenter der skal vedlægges købsaftalen kommer an på hvilken type af ejendom du sælger. Som typiske eksempler på bilag, der skal vedlægges kan nævnes tingbogsattest, BBR-meddelelse, ejendomsdatarapport, servitutter, oplysninger om ejerforening, andelsboligforening eller grundejerforening med tilhørende vedtægter, referarter fra generalforsamlinger og årsregnskaber og budgetter m.v. Jo bedre oplyst en handel er des mindre er risikoen for en sælger efterfølgende at blive mødt med mangelkrav fra køber. Det er vigtigt, at du som sælger gennemgår de forskellige dokumenter, for at sikre at oplysningerne er korrekte. Eventuelle fejlagtige oplysninger, som du som sælger kendte til eller burde vide ikke var korrekte, kan medføre et ansvar.

Som sælger har du en loyal oplysningspligt overfor køber. Du skal derfor oplyse om forhold, der har betydning for din køber, f.eks. defekter ved ejendommen, stigninger i fællesudgifter, ændringer i lokalområdet eller lign, det vil sige alle oplysninger du som ejer og bruger af ejendommen burde have konstateret og som må forventes at have betydning for købers beslutning om at erhverve ejendommen.

Sælgers oplysningspligt modsvares af købers undersøgelsespligt af ejendommen. Når du som sælger gør opmærksom på et problem eller oplysninger fremgår af handelens dokumenter, har køber en pligt til at undersøge forholdene nærmere eller stille kontraktmæssige krav overfor sælgeren. Undlader køber det, kan køber miste muligheden for at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Endnu en grund til at være omhyggelig ved udarbejdelse af kontraktgrundlaget mellem dig og din køber.

Har du spørgsmål til overstående eller behov for hjælp i forbindelse med udarbejdelse af en købsaftale/bistand til selvsalg er du velkommen til at kontakte Lunøe Advokatfirma via vores hjemmeside her.