Køb af en andelsboligejendom – tilbudspligt

Tilbudspligten

Bor man som lejer i udlejningsejendom, som indeholder mindst 6 beboelseslejemål, skal ejeren af ejendommen, som hovedregel tilbyde lejerne at købe ejendommen på andelsbasis, når ejeren sælger ejendommen. 

Er der erhvervslejemål i ejendommen, skal ejendommen indeholde mindst 13 beboelseslejemål for at tilbudspligten ved salg udløses. 

Tilbudspligten gælder ved 

  • Salg
  • Mageskifte 
  • Fusion
  • Gave.

Tilbudspligten gælder ikke ved

  • Køberen af ejendommen er staten, en kommune eller et godkendt saneringsselskab
  • Køberen er udlejers ægtefælle eller en person, der er beslægtet eller besvogret med ejeren i op – eller nedadstigende linie m.m.
  • Køberen er en hidtidig medejer og heller ikke i visse tilfælde, hvis erhvervelsen af ejendommen sker ved arv.

Tilbudspligten opfyldes ved at ejerne af ejendommen tilbyder lejerne at overtage ejendommen som andelsboligforening til samme pris og samme vilkår, som ejeren kan opnå ved salg til anden side. Tilbuddet skal vedlægges dokumentation for den pris og de vilkår en 3. mand vil købe ejendommen for sammen med alle sædvanlige oplysninger om ejendomme, herunder oplysninger om driften, samtlige lejekontrakter, indestående på ind- og udvendige vedligeholdelseskonti med videre. Tilbuddet skal være således udformet, at den kan opfyldes af en andelsboligforening. Fra det tidspunkt lejerne modtager det skriftlige tilbud med alle oplysninger om ejendommen, har lejerne en frist på 10 uger til at acceptere købet og overtage ejendommen på andelsbasis, det vil sige som en andelsboligforening, hvor hver andelshaver får brugsret til den lejlighed, man bor i som lejer.

Fremsættes tilbuddet hen over sommerferien for de fleste – juli måned – forlænges tilbudsfristen på de 10 uger med en måned. Dettte for at forhindre at en ejer kan spekulere i at lejerne på grund af sommerferie ikke har muligheder for at arbejde på tilbuddet, således at fristen i lejernes øjne bliver urimelig kort.Vi har erfaringen med køb af andelsboliger på baggrund af et tilbud til lejerne.

Kontakt os derfor hurtigst muligt for at få et uforpligtende møde efter at et tilbud er blevet sendt frem.

Fristen på de 10 uger er ikke lang tid at få vurderet tilbudspris og vilkår, ejendommens bygningsmæssige tilstand, fremskaffelse af finansiering og forsikring, sammenlignelige beregninger mellem lejen og den fremtidige boligafgift.

Har du spørgsmål til overstående eller behov for hjælp er du velkommen til at kontakte Lunøe | Schack Petersen Advokatfirma via vores hjemmeside her.