Omdannelse af Andelsboliger til Ejerboliger

Vi får mange henvendelser fra andelsboligforeninger, som ønsker at omdanne foreningens andelsboliger til ejerboliger, altså enten til ejerlejligheder eller rækkehuse/enfamilieshuse.

Begrundelsen

Årsagen til ønsket om omdannelse eller konvertering af andelsboligerne til ejerboliger er først og fremmest ønsket om at komme fri af andelsboliglovens bestemmelser om maksimalpris på en andelsboligen samt ønsket om at få en personlig finansiering.

Ejerlejligheder

Omdannelse af andelsboliger i etageejendomme til ejerlejligheder kan ikke lade sig gøre. 

Først og fremmest må andelsboligejendomme i henhold til ejerlejlighedsloven ikke være opført før 1966. Derudover bestemmer andelsboligloven nu også, at andelsboligejendomme ikke kan ændres til ejerlejligheder. 

Undtagelser for ejerlejligheder

Kun andelsboligforeningers loftsarealer kan efter de nugældende regler omdannes til ejerlejligheder. 

Rækkehuse, dobbelthuse eller enkelthuse

Det er muligt at omdanne andelsboliger til ejerboliger, men for øjeblikket kun for andelsboliger i andelsboligforeninger, som ejer bygninger, der ligger horisontalt på jorden, det vil sige som rækkehuse, dobbelthuse eller enkelthuse.

Udstykning

For at konvertere andelsboliger til ejerboliger som rækkehuse, dobbelthuse og enkelthuse, skal det være muligt at gennemføre en udstykning. Det er en landinspektør, som skal stå for udstykningen. De krav, som kommunen stiller til en udstykning skal endvidere også undersøges.   

Statsstøttelån

Har andelboligforeningen fået statsstøttelån ved opførelsen af andelboligforenings bygninger, skal statstøttelånene betales tilbage til Staten. Afhængig af lånenes størrelse kan tilbagebetalingen betyde, at det ikke er økonomisk interessant aktuelt at gennemføre en konvertering. 

Beslutningen

Inden en beslutning af konvertering af andelsboligerne til ejerboliger, kræves en række undersøgelser, som beslutningsgrundlaget bliver tydeliggjort for andelsboligforeningens medlemmer. Først og fremmest skal et budget til, som viser, hvad de økonomiske konsekvenser er ved en konvertering til ejerboliger. 

Lynbudget  

Vi har erfaring med at omdanne andelsboliger til ejerboliger. Vi tilbyder uforpligtende at udarbejdet et lynbudget, som viser om der er grundlag for at gå videre med et sådant projekt, som principielt kræver, at alle andelsboligforeningens medlemmer går ind for projektet.

Vi har indtil nu for flere andelsboligforeninger gennemført konvertering af andelsboliger til ejerboliger og har erfaring med, hvordan en sådan proces skal planlægges og gennemføres. 

Har du spørgsmål til overstående eller behov for hjælp er du velkommen til at kontakte Lunøe | Schack Petersen Advokatfirma via vores hjemmeside her.