Stiftelse af Andelsboligforening

Når en udlejningsejendom tilbyder lejerne at købe på andelsbasis, opstår der straks behov for en ganske betydelig rådgivning for hvordan og hvorledes lejerne kan gennemføre at stifte en andelsboligforening og købe ejendommen inden udløbet af tilbudsfristen på 10 uger. 

Normalt taler lejerne hurtigt sammen om tilbuddet. Der opstår naturligt en initiativgruppe, som går i gang med at finde rådgivning til den omfattende proces det er, at stifte en andelsboligforening og købe en ejendom på andelsbasis inden for den korte frist på 10 uger. 

Vi tilbyder rådgivning til stiftelse af andelsboligforeningen og andelsboligforeningens køb af den tilbudte ejendom. 

Vi tilbyder uforpligtende at udarbejde et “lynbudget”, som hurtigt kan afdække de økonomiske konsekvenser ved køb af ejendommen på andelsbasis, og dermed hurtigt kan hjælpe til med at få en afklaring af, om der er et tilstrækkelig flertal blandt lejerne til at gå videre med købs- og stiftelsesprocessen. 

Er der stemning for at gå videre omfatter vores rådgivning: 

Indledende møde med initiativgruppen med generel orientering om fremgangsmåden og nødvendige undersøgelser inden købet af ejendommen

 • Efterfølgende møder med initiativgruppen
 • Gennemgang og kontrol af det fremsendte tilbudsmateriale
 • Fremskaffelse af yderligere oplysninger om ejendommen
 • Præciseringer af handelsvilkårene
 • Bistand med fremskaffelse af en byggeteknisk rapport om ejendommen
 • Bistand med fremskaffelse af finansieringstilbud
 • Bistand med indhentelse af forsikringstilbud
 • Bistand med indhentelse af administrationstilbud
 • Forslag til revisor
 • Udarbejdelse af alternative driftsbudgetter
 • Udarbejdelse af stiftelsesdokument
 • Udarbejdelse af vedtægter
 • Udarbejdelse af samlet oversigt over konsekvenser ved køb af ejendommen på andelsbasis, herunder orienteringmøde med deltagelse af rådgivningsgruppen – advokat, revisor, byggesagkyndig, bank, realkreditinstitut og forsikringsselskab
 • indkaldelse til stiftende generalforsamling med gennemgang af alle relevante punkter, herunder købsvilkår, budgetter, finansiering, økonomiske konsekvenser, boligsikring mv.
 • Afsluttende forhandlinger om købet, herunder accept af tilbuddet, købesummens deponering og handlens berigtigelse
 • Endelige aftaler med kreditforening, bank og forsikringsaftale
 • Udarbejdelse og tinglysning af skøde
 • Udarbejdelse af refusionsopgørelsen
 • Foretagelse af nødvendige offentlige indberetninger
 • Udarbejdelse af andelsbeviser
 • Udarbejdelse af brugsaftaler (lejekontrakter)
 • Foretagelse af nødvendige offentlige indberetninger
 • Korrespondance med tilbudsgivers advokat, initiativgruppen, lejere/nye andelshavere, kommunen, tinglysningskontoret, eksisterende administrator og andre parter
Kontakt os hurtigst muligt efter at der udsendt et skriftligt tilbud om køb af ejendommen på andelsbasis og aftal et uforpligtende møde.