Lidt råd om boligkøb

Et boligkøb er for de fleste mennesker den største juridiske og økonomiske beslutning, som træffes i det voksne liv.

Købsprocessen

For de fleste foregår købsprocessen i den rækkefølge, at man først er i kontakt med banken, dernæst med ejendomsformidlere, til sidst advokaten.

Boligadvokaten

Det er en god ide at få en erfaren boligadvokat tidligt på banen som rådgiver, i første omgang som sparringspartner, hvor salgsopstillingen og pris kan drøftes.

Boligadvokater er de bedste og mest professionelle rådgivere, som boligkøbere kan få.

En boligadvokat repræsenterer kun boligkøberens interesser. Boligadvokaten har ikke andre interesser end boligkøberens interesser. Boligadvokaten modtager ikke provisioner eller andet vederlag fra 3. parter, såsom banker eller forsikringsselskaber ved at henvise eller forsøge at sælge produkter, som knytter sig til en ejendomshandel. 

Tværtimod rådgiver vi uafhængigt om de produkter, som knytter sig til en bolighandel.

Trin i købsprocessen

Der er mange trin i selve købsprocessen.

Købsaftalen og de mange papirer skal gennemgås. Købsvilkårene skal næsten altid præciseres og forbedres for boligkøberen.

Handlen skal forhandles færdig og gøres endelig. 

Skødet skal tinglyses og købesummen må ikke være til sælgers disposition før der foreligger tinglyst og anmærkningsfrit skøde til køber.

Refusionsopgørelsen skal udarbejdes.

Korrespondancen er omfangsrig med ejendomsformidleren og banker. Processen strækker sig ofte over nogle måneder og efter overtagelsesdagen, hvor man som køber flytter og har brug for at vide, at selve boligkøbet forløber planmæssigt. 

Enhver bolighandel omfatter kompleks jura og økonomi

Køb af en bolig er en tung proces med utroligt mange detaljer, og som det hedder på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside Boligejer.dk under Ansvar og Betingelser for brug af hjemmesiden: 

”Bolighandel og byggeri indeholder meget komplekse processer og juridiske problemstillinger, som ikke udtømmende kan formidles på et medie som Boligejer.dk. Vejledninger og værktøjer på Boligejer.dk beskriver almindeligt forekommende situationer, men ikke afvigelser og undtagelser, som kan opstå under en bolighandel eller et byggeri hvortil kommer kompleks jura og økonomi. De fleste bolighandler omfatter derfor også uafklarede detaljer, som skal forhandles på plads inden handlen gøres endelig”

Det er netop i detaljen, at djævelen gemmer sig. En dør skal holdes åben lige til det sidste som sikrer, at en boligkøber kan komme ud af handlen uden at sidde med juridisk bindende forhold, som indebærer ubehagelige økonomiske overraskelser.

Kun et advokatforbehold sikrer til det sidste, at man som boligkøber kan komme ud af handlen. 

Derfor er det vigtigt, at en køber vælger en erfaren boligadvokat som sin rådgiver ved et boligkøb. 

Har du spørgsmål til overstående eller behov for hjælp er du velkommen til at kontakte Lunøe | Schack Petersen Advokatfirma her.