Advokatforbeholdet

Behovet for en boligadvokat, som den professionelle køberrådgiver.

Der kommer fart på boligkøbet, når boligen er fundet. Som køber bliver man hurtigt præsenteret for købsaftalen og gennemsnitlig over 100 sider papirer. Hvad er vigtigt og hvad er ikke vigtigt?

Har man ikke allerede kontakt til en boligadvokat, stiger behovet for en erfaren boligadvokat med raketfart, også fordi man oftest bliver presset af ejendomsmægleren med oplysning om, at også andre købere vil købe boligen.

Som boligkøber i Danmark bliver man hurtigt presset ud i at skulle træffe beslutning om en kompleks juridisk og økonomisk investering, som indbefatter et mylder af detaljer.

Man bliver også presset ud i at skulle tage stilling til at tage stilling til, hvilken rådgiver man skal vælge.

Valg af køberrådgiver

Skal det være en rådgiver, som ejendomsmægleren anbefaler eller henviser til for eksempel en købermægler som hører ind under den selvsamme ejendomsmæglerkæde, som ejendomsmægleren arbejder i? Kan en sådan købermægler varetage en boligkøbers interesser 100 procent? Kan en sådan købermægler gå i rette med en ejendomsmægler om fejl i aftalegrundlaget, når ejendomsmægleren hører ind under den samme ejendomsmæglerkæde. Bliver der udarbejdet en købsanalyse, som dokumenterer den rådgivning, som en købermægler giver?

Eller skal det være en erfaren boligadvokat, som kan give uafhængig rådgivning, og som ikke har andre interesser at varetage end køberens interesser og som med advokatforbeholdet kan sikre boligkøberen til det sidste?

Valget burde være indlysende nemt, men man er som boligkøber indhegnet af sin bank og sælgers mand ejendomsmægleren, hvor banken også har et samarbejde med ejendomsmæglerkæden, således at banken har et samarbejde både sælgers ejendomsmægler og købers købermægler, er det ikke sikkert at en boligkøber kan overskue, hvad der klart er det bedste valg for boligkøber. Ingen af de 3 parter må antages at være interesseret i en uvildig rådgivning til boligkøberen.

Dertil kommer at advokatforbeholdet er det stærkeste forbehold som findes, og som virkeligt beskytter boligkøberen lige til handlen gøres endelig.

Det er sidste chance for at få tjekket og ændret aftalevilkårene i købsaftalen og i værste fald få handlen annulleret.

Advokatforbeholdet

Advokatforbeholdet skal indsættes i købsaftalen inden boligkøberens underskrift og kan lyde således:

“Købers underskrift på købsaftalen er betinget af købers advokats godkendelse af handlen i dens helhed. Indsigelser skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest 3 hverdage efter at købsaftalen med sælgers underskrift er kommet frem til købers advokat.”

Det er vigtigt, at advokatforbeholdet træder i kraft efter at sælger har underskrevet købsaftalen, da der ikke foreligger nogen aftale mellem køber og sælger før købsaftalen er underskrevet.

Ordet ”helhed”

Ordet ”helhed” er vigtigt, da det sikrer, at advokaten kan gøre indsigelser både af juridisk og økonomisk karakter.

Advokatforbeholdet er unikt.

En dom har fastslået, at advokatforbeholdet er unikt.

Det er ikke tilstrækkeligt, at en ejendomsmægler i købsaftalen har skrevet af handlen skal godkendes af købers “rådgiver”. Der skal stå i købsaftalen, at det er købers advokat, som skal godkende handlen.

Advokatforbeholdet giver køber retten til at ændre, præcisere og tilføje vilkår i købsaftalen, og som nævnt i værste fald at annullere købsaftalen.

Er der ikke indsat et advokatforbehold i købsaftalen, kan man som køber kun fortryde købet inden 6 hverdage efter man har set sælgers underskrift på købsaftalen. Det koster til gengæld 1 % af købesummen og løber dermed nemt op i 10.000 kr. – 50.000 kr. i kompensation – alt afhængig af købesummen, som skal være betalt inden 6 dages fristens udløb.

Hvor står advokatforbeholdet i købsaftalen?

Bed ejendomsmægleren vise, hvor i købsaftalen advokatforbeholdet står, inden købsaftalen underskrives.

Når man har sikret sig, at advokatforbeholdet er med i købsaftalen, kan man roligt underskrive købsaftalen, og afvente at boligadvokaten indkalder til et møde med gennemgang af papirer mv. samt inden fristen for advokatforbeholder udløber, har meddelt ejendomsmægleren, hvilket forbehold, præciseringer og tilføjelser, der skal med i aftalegrundlaget.  

Del med dit netværk