Finansiering af Boligkøb

De færreste har penge til at købe en bolig kontant. Mange har sparet et mindre beløb op, måske 25.000 kr., men hvor skal resten af pengene komme fra, når boligen koster for eksempel 2 millioner kr.

Realkreditloven giver mulighed for at man kan få forskellige typer af et realkreditlån, som svarer til 80% af den kontante købesum, når der er tale om en bolig. Er det sommerhus kan man få et realkreditlån på 60% af den kontante købesum. Er det en andelsbolig kan man ikke få noget realkreditlån, men kun banklån.

Men hvor skal resten af pengene komme fra? Her kommer bankerne ind i billedet med tilbud om forskellige typer af boliglån.

Boligfinansiering er et kompliceret og svært gennemskueligt område, og man bør være godt klædt på inden man træffer de endelige beslutninger om hvilke typer lån man ønsker. Uafhængig rådgivning kan spare en for mange tusinde kroner, og når lånet først er valgt og hjemtaget kan lånet i de fleste tilfælde ikke uden videre ændres uden omkostninger.

Realkreditlån

Fordelen ved realkreditlån er, at realkreditlån er den billigste måde at få et huskøb finansieret på, eller sagt med andre ord, realkreditlån har de laveste renter, og derfor er alle huskøbere interesseret i at få størst mulig realkreditlån.

Hvilken type realkreditlån skal man vælge?

 • Rentetilpasningslån – med eller uden afdrag?
 • Fast forrentet lån – med eller uden afdrag?
 • Garantilån?
 • Rentemaxlån?
 • Rentedyklån?

Og mange flere spørgsmål rejser sig:

 • Hvor lang skal løbetiden være?
 • Kan lånetyperne kombineres?
 • Hvad er fordele og ulemper ved de forskellige lånetyper?
 • Hvilket realkreditinstitut har de laveste omkostninger ved stiftelsen?
 • Hvilket realkreditinstitut har den bedste kurs, når lånet hjemtages
 • Hvilket realkreditinstitut har den laveste bidragsprocent.
 • Hvordan undgår man økonomiske overraskelser?
 • Kan lånet konverteres?
 • Hvilke lån er kursfølsomme?
 • Hvilke lån er rentefølsomme?

Det er først og fremmest banken, som hjælper og rådgiver med det endelige valg af realkreditlån i forhold til budgettet for købet af boligen, men vi rådgiver også overordnet om de typiske realkreditlånstyper på handelstidspunktet. 

Banklån

Banklån hjælper til med at skaffe resten af de penge, man skal bruge til købet af boligen og de omkostninger, der er forbundet med handlen.

Der er desværre kommet nye regler pr. den 1. november 2015, hvorefter banker ikke længere må finansiere mere end 5 % af købesummen. 

Koster en bolig for eksempel 2 mio. kr. betyder det, at en boligkøber skal have sparet 100.000 kr. op. Det er rigtigt mange penge at skulle spare et så stort beløb op og stiger priserne på boliger i opsparingsperioden, stiger det beløb man skal have sparet op. Det er en hård regel for 1. gangskøbere, som klart får svært ved at komme ind på ejerboligmarkedet. 

Renten på banklån er højere end renten på realkreditlån.

Markedet for banklån er ikke nemt at gennemskue, og som boligkøber skal man derfor være vågen, når man taler med banken om, hvad banklånet skal koste. Også ved optagelse af banklån rejser der sig spørgsmål om lånet skal være med variabel rente eller med fast rente og om det i en periode skal være afdragsfrit.

Kurssikring

Som et vigtig led i handlens gennemførelse, skal der tages stilling til behovet for kurssikring, såfremt man ønsker at optage et realkreditlån som et fastforrentede obligationslån.

Risikoen ved ikke at kurssikre, og omkostninger ved en kurssikring hjælper vi til med at få klarlagt.

Har du spørgsmål til overstående eller behov for hjælp er du velkommen til at kontakte Lunøe | Schack Petersen Advokatfirma via vores hjemmeside her.