Lovgrundlag og disclaimer for Lunøe Advokatfirma

Lunøe Advokatfirma
Østergade 27, 2. sal
1100 København K
T 7020 80 31
www.boligadvokater.dk
 
Lovgrundlag
Lunøe Advokatfirma er et personligt ejet advokatfirma, oprettet i 1981 under Cvr.nr 6250 8515.
 
Firmaets hjemsted er Østergade 27, 2. sal, 1100 København K, Danmark.
 
Advokater i Lunøe advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet og medlemmer af Advokatsamfundet. Advokater i Lunøe Advokatfirma er derfor underlagt de Advokatetiske Regler.
 
Lunøe Advokatfirma har advokatansvarsforsikring hos Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V. Forsikringen dækker medejer og ansatte i Lunøe Advokatfirma. Forsikringsdækningen er på 10 mio. kr.
 
Lunøe Advokatfirma er i kontorfællesskab med Denlaw Advokater, som er et kontorfælleskab, der består af 7 selvstændige og personlig ejede advokatfirmaer.
 
Brug af Lunøe Advokaters website, som er stillet til offentlig rådighed, er underlagt følgende vilkår og betingelser:
 
Websitet formål:
Websitets informationer, udsagn og materiale er til brug for generel orientering og danner ikke grundlag for eller erstatter konkret juridisk eller anden professionel rådgivning i forhold til en brugers konkrete omstændigheder. Brug af websitet etablerer ikke nogen klientrelation.
Links
Websitet inkluderer links til websites, der drives af tredjeparter. Anvendelsen af links på websitet indebærer ikke Lunøe Advokatfirmas godkendelse de websites som links fører til, ej heller godkendelse af eventuelle produkter, informationer, materialer eller tjenester, der tilbydes eller leveres på sådanne tredjeparts websteder.
 
Disclaimer
Lunøe Advokatfirma påtager sig ikke ansvar for krav, tab, skader eller udgifter i forbindelse ved ensidig brug af websitets offentliggjorte indhold og materiale, herunder manglende forståelse for brug websitet indhold eller ved enhver uautoriseret adgang til eller ændring til websitet. Ønsker du oplysningerne websitets indhold eller materiale skal du kontakte advokat Klaus Lunøe.
 
Ophavsret
Websitet og alt materiale på websitet tilhører ophavsretligt Lunøe Advokatfirma og er således ophavsretligt beskyttet i Danmark og i udlandet.
Du må se eller downloade alt på websitet til private formål. Det er ikke tilladt at ændre, distribuere, gengive, kopiere eller overføre websitet, eller dets indhold til andre formål. Alle rettigheder er reserveret.
 
Ændringer
Lunøe Advokatfirma forbeholder sig retten til at ændre eller erstatte disse vilkår og betingelser til enhver tid. Ændringer af websitet indhold og materiale kan ske uden varsel.
Værneting
Vilkår og betingelser for brug af websitet er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Eventuelle tvister afgøres af danske domstole.
 
Host-server
Websitet er hostet på server hos PageOne, Frederiksholms Kanal 20, 1220 København K – Se mere: www.pageone.dk
 
Henvendelse
Du er velkommen til at kontakte advokat Klaus Lunøe for spørgsmål om brug af vores hjemmeside.
 
November 2015