Boligadvokaterne

Klaus boligadvokat i København

Klaus Lunøe

Kompetencer

 • Køb og salg af boligejendomme og andelsboliger
 • Køb og salg af erhvervsejendomme
 • Køb og salg af projektejendomme
 • Konvertering af horisontale andelsboliger til ejerboliger
 • Køb og salg af mindre virksomheder
 • Lejeret
 • Selskabsret
 • Entrepriseret
 • Andelsboligret
 • Civile retssager og voldgiftssager

Sprog: Dansk, engelsk, skandinavisk

Anne boligadvokat i København

Anne Schack Petersen

Kompetencer

 • Rådgivning i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, herunder andelsboliger, ejerlejligheder, sommerhuse, parcelhuse landbrug, grunde og erhvervsejendomme.
 • Udarbejdelse af købsaftaler og tilhørende dokumenter for udlejningsejendommen, erhvervsejendomme, ejendomme der sælges fra konkursboer m.v.
 • Udvikling og omdannelse af ejendomme, herunder udstykning i ejerlejligheder, opdeling af erhvervsandele, konvertering af erhverv til bolig
 • Rådgivning omkring og udarbejdelse af bolig og erhvervslejeaftaler
 • Konfliktløsning i lejeforhold, bl.a. huslejesager, markedslejesager, fraflytningskrav
 • Tvangsopløsning af samejer – herunder frivillig auktion
 • Omvurderinger i henhold til vurderingslovens § 4
 • Myndighedsbehandling, byggesager, tinglysning
 • Due dilligence

Udover at være advokat med speciale i fast ejendom har jeg en baggrund som ejendomsmægler og valuar, og kender derfor til problemstillinger om fast ejendom fra mange sider af bordet.

Dette sikrer det store overblik i alle spørgsmål om fast ejendom, så jeg forstår hurtigt klientens situation og behov. Jeg bestræber mig på at skabe tryghed, så mine klienter kan træffe velovervejede og personlige beslutninger.

Sprog: Dansk, engelsk, skandinavisk, spansk

Kontakt Anne Schack Petersen

Om os


Lunøe | Schack Petersen advokatfirma er stiftet den 1. oktober 1980. Firmaet ejes af advokat Klaus Lunøe (H) og advokat Anne Schack Petersen, som begge er medlem af Advokatsamfundet og Danske Advokater.

Som medlem af Advokatsamfundet er advokater i Lunøe | Schack Petersen advokatfirma forpligtet til at arbejde uafhængigt af Staten, myndigheder, banker, forsikringsselskaber, andre private virksomheder og ikke mindst i forhold til modparter. Uafhængigheden sikrer, at  advokatfirmaet udelukkende arbejde for at varetage vores klienters interesse.  

Medlemskabet af  Danske Advokater, som er en brancheorganisation  sikrer indsigt i og deltagelse i samfundsdebatten samt oprettelsen af et højt fagligt niveau gennem løbende deltagelse i lovkurser.

Advokatfirmaet er højt profileret på alt hvad der har med fast ejendom at gøre, det vil sige køb og salg af boligejendomme, stiftelse andelsboligforeninger og andelsboligforeningers køb af udlejningsejendomme, stiftelse af ejerlejligheder og grundejerforeninger,  køb af investeringsejendomme, projektkøb, entreprisekontrakter, planloven, lejekontrakter, hvad enten der er erhvervslejekontrakter eller boliglejekontrakter. Advokatfirmaet bistår som et særligt område med omdannelse af andelsboliger til ejerboliger i de tilfælde, hvor det kan lade sig gøre. Advokatfirmaet bistår også med retssager om fejl og mangler både i boligretten og i Voldgiftsretten.

Advokatfirmaet har tegnet  advokatansvarsforsikring hos Codan Forsikring med en forsikringsgrænse på 10 millioner kroner. Om nødvendigt forhøjes forsikringsgrænsen i forhold til konkrete sager af stor værdi.

Kontakt ufortøvet Lunøe | Schack Petersen Advokatfirma ved behov for rådgivning indenfor vores specialer ved.  

Kontakt Lunøe | Schack Petersen Advokatfirma 

Forretningsbetingelser, Disclaimer og Cookiepolitik